Brukeravtale og vilkår for bruk av Mile sine tjenester

Takk for at du ønsker å benytte deg av våre tjenester.

Denne avtalen fastsetter de rettslig bindene vilkår for din bruk av tjenestene levert av Mile Mobility AS (heretter også kalt Mile, Mile Scooters, oss, vi m.m.). Ved å benytte våre tjenester aksepterer du våre vilkår og betingelser. Partene i denne avtalen er du (heretter ogs kalt brukeren, kunden m.m.) og Mile Mobility AS.

Mile Mobility AS er et mikromobilitetsselskap som driver med utleie av elektriske sparkesykler. Brukeren benytter våre tjenester ved å registrere seg via Mile Scooters-appen som kan lastes ned i Google Play eller App store.

Ved registrering er det din plikt å oppgi riktige opplysninger om deg selv. Ingen andre kan benytte tjenesten på vegne av deg.

Generelt

1.Mile sine tjenester

Tjenesten som tilbys av Mile inkluderer blant annet utleie av elektriske sparkesykler via Mile Scooters appen. Mile gir deg muligheten til å finne, bruke og deaktivere kjøretøyene våre via vår app.

Du som bruker av tjenesten, er ansvarlig for at ingen andre enn deg benytter tjenesten via din bruker.

2.Registrering av brukerkonto

Du må registrere en konto i Mile Scooters-appen for å bruke tjenestene våre. Instruksjoner vil bli gitt underveis. Det er din plikt å oppgi korrekte opplysninger. Det er ikke tillatt å la noen andre benytte seg av din konto. Det er ikke tillatt å la noen bruke kjøretøyet under din konto. Dersom du lar noen andre bruke kjøretøyet under din konto er du ansvarlig. Dersom du har mistanke om at noen bruker din konto, for eksempel hvis din telefon el.l. har blitt stjålet må du gi beskjed til Mile så fort som mulig.

3.Brukerens ansvarsområder og krav til bruker

3.1 Alder

Du må være minst 18 år for å benytte deg av våre tjenester. Det er forbudt for deg som bruker å la noen under 18 år bruke våre tjenester.

3.2 Kompetanse

Du må ha tilstrekkelig kompetanse til å bruke kjøretøyet, særlig i forbindelse med deltakelse i trafikkbildet og du som bruker må sette deg inn i trafikkregler og forskrifter for å kunne overholde disse i forbindelse med bruk av våre tjenester.

3.2 Sikkerhetssjekk

Før du tar i bruk kjøretøyet må du gjennomføre en sikkerhetssjekk. I appen vil du kunne se kjøretøyets batterikapasitet. Du må vurdere om batterinivået til kjøretøyet du vurderer å bruke er tilstrekkelig. Husk at hastigheten på kjøretøyet reduseres når batterinivået er lavt. Denne må du sjekke. I tillegg til dette må du sjekke at bremsen virker og ta en visuell sjekk. Dersom du ser at det åpenbart er skader på for eksempel hjul, lys eller lignende skal du ikke ta i bruk kjøretøyet. Vi setter stor pris på å bli informert om eventuelle skader du oppdager på kjøretøyet, slik at vi kan ta inn kjøretøyet til reparasjon.

3.3 Risikovurdering

Du er ansvarlig for å vurdere om det egner seg å benytte kjøretøyet med tanke på ulike faktorer og risikoforhold. Du må vurdere risikoen ved å bruke kjøretøyet, blant annet med tanke på:

 • Værforhold. Snø, regn og tåke er faktorer som kan utgjøre en særlig risiko
 • Din evne til å benytte deg av elektrisk kjøretøy
 • Din medisinske tilstand og helse o.l.

Bruk av tjenestene

Du skal til enhver tid følge nasjonale og lokale retningslinjer. Blant annet innebærer det:

 • Du skal vise hensyn til fotgjengere når du kjører en elektrisk sparkesykkel, eller andre små elektriske kjøretøy. Det betyr at du skal tilpasse farten til de som går på fortauet.

  Når du skal kjøre forbi fotgjengere på fortauet er øvre fartsgrense 6 km/t i ved passering.

  Er det for mange mennesker der til at dette er mulig, har du ikke lov til å sykle eller kjøre på fortauet. Da skal du gå av og trille elsykkelen på fortauet eller kjøre ut i veibanen.

 • Du kan kjøre på fortau og på gang- og sykkelvei så lenge du ikke er til hinder eller fare for de som går.
 • Det er påbudt med hjelm for alle brukere under 15 år. Det er ikke påbudt med hjelm for de over 15 år, men vi anbefaler at du bruker hjelm når du kjører en elektrisk sparkesykkel. Det kan utgjøre en stor forskjell i skadeomfanget dersom en ulykke først skulle skje.
 • Det skal bare være én person på elsparkesykkelen eller andre små elektriske kjøretøy. Det er ikke tillatt med passasjer.

  Både politi og Statens vegvesen får muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr. Gebyret er på 3 000 kroner.

 • Du skal ikke kjøre i ruspåvirket tilstand. Er du så beruset at du ikke har kontroll på sparkesykkelen, må du trille den.

  Dette gjelder uavhengig av om tilstanden er på grunn av at du er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel.

  Nå gjelder den alminnelige promillegrensen på 0,2 også for ruspåvirket kjøring med elektriske sparkesykler, og du risikerer tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring.

 • Du kan parkere på gang- og sykkelvei, fortau eller gågate så lenge elsparkesykkelen ikke er til hinder eller ulempe for andre. Det betyr at elsparkesykkelen ikke skal være i veien for de som sykler og går.

  Du må også parkere slik at det ikke er til hinder for mennesker med ulike behov, som for eksempel rullestolbrukere og de med nedsatt syn.

  Når du parkerer skal du også sørge for å sette den fra deg på en slik måte at den heller ikke velter og skaper problemer for andre trafikanter.

 • Hvis du parkerer slik at den er til hinder eller ulempe for andre eller på områder hvor det er vist med skilt at det ikke er lov å parkere, kan du få et gebyr på 900 kroner.
 • Du blir regnet som syklist når du kjører en elektrisk sparkesykkel. Det betyr at du skal følge trafikkreglene for syklister.

  Du har vikeplikt for biler og syklister fra høyre. Det betyr at du ikke skal være til hinder for de som kommer fra høyre. Du som skal vike skal vise dette ved å senke farten eller stanse. Denne regelen gjelder ikke når noe annet er skiltet, som for eksempel på forkjørsvei.

  Du har vikeplikt for biler og andre kjøretøy i veibanen når du kjører små elektriske kjøretøy i fotgjengerfeltet. Det betyr at du må stoppe og vente til det er klar bane eller til bilene stopper før du kan krysse gangfeltet.

  Bilene skal stoppe for deg dersom du går av den elektriske sparkesykkelen og triller sparkesykkelen over fotgjengerfeltet.

  Stopp for rødt trafikklys når du kjører i veien.

 • Du kan bli bøtelagt på stedet (forenklet forelegg) når du bryter trafikkreglene. Dersom lovbruddet er alvorlig, vil man kunne bli anmeldt. Bøtelegging og anmeldelser skjer oftest i forbindelse med særlig farlig atferd.
 • I Lillehammer plikter du i tillegg til de nasjonale regler å følge de lokale retningslinjene.

Bruk av tjenestene

Det er din plikt å deaktivere og parkere kjøretøyet i en operativ sone og du kan ikke låse eller gjemme kjøretøyet.

Du skal returnere kjøretøyet til Mile i den tilstanden det var i da du leide det. Her regnes ikke bruksslitasje og batterinivå.

Du holdes økonomisk ansvarlig dersom du ikke benytter våre tjenester slik som beskrevet i avtalen.

Dersom et kjøretøy som sist ble aktivert av deg blir tuklet med, som for eksempel at kjøretøyets GPS blir deaktivert og/eller beveger seg etter deaktivering blir det ansett som tapt eller stjålet, og Mile vil da kunne kreve erstatning av deg for kjøretøyet samt tapt inntekt.

Som bruker av våre tjenester godtar du til enhver tid å følge gjeldende lover og forskrifter og regler. Disse kan forandre seg og du må holde deg oppdatert på disse. Du er herved også ansvarlig for brudd på lover og regler i forbindelse med din bruk av tjenestene.

Vi forbeholder oss retten til å deaktivere eller slette din brukerkonto uten varsel dersom vi mener du har brutt vilkårene i avtalen.

Som bruker aksepterer du at du er ansvarlig for kjøringen din. Du samtykker også til å bruke og parkere kjøretøyet i samsvar med trafikkregler og lokale reguleringer.

Group ride / Gruppetur

Mile sin app tillater deg å starte en “gruppetur” som får gjestene dine til å få tilgang til Mile sine tjenester. For å bruke denne funksjonen er du ansvarlig for å sikre at hver av gjestene dine personlig leser og godtar å være bundet av mile sin brukeravtale og vilkår for bruk av Mile sine tjenester. Du er fullt ut ansvarlig for
1. å sikre at alle gjestene dine er minst 18 år gamle
2. alle eventuelle skader og skader som oppstår under gruppeturen som er forårsaket av deg eller dine gjester
3. å kun tillate én gjest per kjøretøy
4. å betale for alle avgiftene som oppstår i forbindelse med gruppeturen din
5. du er juridisk ansvarlig for alle gjestenes aktivitet som om den var din egen.

Sikkerhetstiltak

Du må følge en rekke sikkerhetstiltak og ta nødvendige forhåndsregler slik at kjøretøyet blir brukt på en sikker måte. Dette er for å unngå bl.a. skade på personer og eiendom.

Du skal til enhver tid holde begge hender på styret til kjøretøyet. Du skal ikke bruke mobile enheter eller bære gjenstander som kan forstyrre kjøringen, herunder bl.a. veske, pose el.l.

Når du bruker kjøretøyet skal du, inkludert det du bærer (ryggsekk etc.) ikke overstige maksvekten på 100 kg.

Du skal bruke hjelm med CE-standard ved bruk av våre kjøretøy.

Du skal kun bruke kjøretøyet i edru tilstand. Og du skal ikke bruke kjøretøyet når du er under påvirkning av medisiner eller andre stoffer som kan svekke din evne til å bruke kjøretøyet på en trygg og sikker måte.

Parkering og deaktivering

Du må parkere kjøretøyet på en ordentlig måte og deaktivere kjøretøyet når du er ferdig med din bruk.

Kjøretøyet skal parkeres i lovlige områder. Disse områdene blir definert i appen. Kjøretøyet må parkeres i et synlig område.

Du skal ta et bilde når du har parkert som tydelig viser at du har parkert i samsvar med våre krav. Dette innebærer bl.a. å parkere i godkjente soner, parkere med støtte, parkere slik at kjøretøyet ikke er til hinder for andre sånn som for eksempel svaksynte, funksjonshemmede, andre trafikanter, fotgjengere, etc.

Parkerer du utenfor parkeringssonen vil vi kreve et tilleggsgebyr/hentegebyr på kr 50. Dette må du som bruker akseptere når du velger å parkere utenfor parkeringssonen.

Miles eiendom

Brukeren samtykker i at kjøretøyet og eventuelt utstyr er Miles eiendom. Du må ikke ødelegge, skrive på, skade klistremerker, stjele hele eller deler av kjøretøyet og eventuelt utstyr/tilbehør. Du må ikke bruke et kjøretøy i kommersiell sammenheng uten skriftlig tillatelse fra Mile Mobility AS.

Kjøretøyets tilgjengelighet

Kjøretøyene vil ikke være tilgjengelig hele døgnet og kan fjernes noen spesielle dager i løpet av året, og også forsvinne fullstendig under dårlige værforhold (vinterstid når snøen har lagt seg). Du som bruker aksepterer og samtykker i at kjøretøyet ikke alltid er tilgjengelig eller garantert. Dette gjelder også dersom du har kjøpt Mile pass.

Betaling

For å benytte våre tjenester må du oppgi et gyldig betalingskort når du registrerer deg. Du godtar videre at du er rettmessig eier av kortet som brukes. Du godtar også at Mile belaster deg for tjenesten som tilbys.

Når du har brukt opp det du har i lommeboken i Mile appen  vil du automatisk der og da bli belastet ditt betalingskort for det resterende beløpet du kjører for.

Bonus

Hvis din påfylling av penger til Mile kontoen din har kvalifisert deg for bonus, vil pengene du har overført bli belastet først. Bonusbeløp kan kun brukes for bruk av våre tjenester og kan på ingen måte overføres til deg. Hvis din brukerkonto blir slettet eller stengt kan ikke bonusbeløp gjenopprettes eller overføres til deg.

Dagspass og månedspass

Dagspass og månedspass gir deg som bruker ikke enerett til et av våre kjøretøy. Dagspass og månedspass gir kun det antall opplåsninger og minutter som er beskrevet i appen.

Dersom Mile må fjerne kjøretøyene for en periode eller en spesiell dag vil ikke Mile kompensere deg for ikke å kunne bruke kjøretøy i denne perioden.

Det ikke er angrerett på dagspass og månedspass.

Hentegebyr

Hvis du ikke kan avslutte turen i soner som tillater parkering kan Mile belaste deg et gebyr på kr 50.

Bøter for feilparkering

Feilparkeringer som medfører bøtleggelse eller annen form for merkostnad for oss herunder, men ikke begrenset til bøter fra Statens Vegvesen, Polti, Kommune m.m. vil brukeren som har feilparkert stå økonomisk ansvarlig for og vi vil fakturere denne merkostnaden til deg som bruker.

Personvern

Mile sine personvernerklæring kan du se her

Angrerett

Du har ikke noen angrerett etter du har startet en tur. Hver tur starter med ditt samtykke.