F.A.Q.

Her finner du svaret på det meste

Det koster 10 kr. i oppstart og deretter 3 kr. pr. minutt

Det er 18 års aldersgrense for bruk av Mile.

Det er ikke ulovlig å kjøre uten hjelm, men vi anbefaler sterkt og oppfordrer til bruk av hjelm.

Nei. Det er ikke tillatt å være mer enn én person på sparkesykkelen. Er man flere, så er det lett å miste kontrollen og skade både seg selv og andre.

Noen gater har hastighetsbegrensninger. Det kan f.eks. være i en gågate eller lignende.

De samme reglene som for sykkel.
Husk at du ALLTID har vikeplikt for fotgjengere.

Ja. Maksvekten for Mile kjøretøy er totalt 100 kg. Dette inkluderer alt som f.eks. ryggsekk osv.

Last ned Mile-appen og lag deg en bruker. Finn en sparkesykkel, scan QR-koden. Spark manuelt et par ganger og trykk inn gassen.

Du kan bruke den frem til den er tom for batteri.

Du kan kjøre hvor du vil, men du må parkere innenfor de røde linjene for å unngå gebyr. De røde linjene må ikke blandes med rød sone, som er parkering forbudt soner markert innenfor de røde linjene i kartet i appen. Husk å følge trafikkregler når du kjører!

Parker slik at du ikke blokkerer innkjørsler, dører, gater, biler eller lignende og slik at den ikke står i veien for svaksynte eller funksjonshemmede. Parker f.eks. inntil et sykkelstativ.

Parker kjøretøyet i henhold til våre regler og trykk på “Avslutt tur” eller “End ride” i appen. Du må ta et bilde for å dokumentere at du parkerer ordentlig og med støtte.

Sjekk at du ikke er i en Parkering forbudt sone eller forbudssone når du prøver å parkere

Det kan være du kjører i lilla sone, som er en sakte-sone. Ellers kan det være dårlig batteri på sparkesykkelen. Jo mindre batteri, jo mindre kapasitet og jo saktere kan det gå. Sparkesykkelen går saktere i oppoverbakker når det er lavt batteri.

Nei. Ikke oppbevar sparkesykkelen på områder som er utilgjengelig for andre brukere eller for Mile personell. Dersom du gjør dette blir det vanskelig for andre å benytte våre tjenester, det blir vanskeligere for oss å få tak i våre kjøretøy, og du kan måtte kompensere for tapt inntekt eller tapt kjøretøy.

Kontakt oss på support@milescooters.no slik at vi får låst sparkesykkelen.

Ja, det kan du. Da trykker du på “pause” i appen, og starter opp igjen når du er ferdig. Det koster 2 kr per minutt å pause.