Hvordan fungerer mile?

Mile with style

Mile skal være enkelt og moro å bruke. Finn en mile sparkesykkel, åpne mile-appen, scan QR koden og kjør i vei! Husk at du må sparke et par ganger for å bruke gassen og komme igang.

Bruk hjelm. Ta hensyn til trafikanter og følg trafikkregler. Husk at du alltid har vikeplikt for fotgjengere.

Parker ryddig og ordentlig slik at sparkesykkelen ikke står i veien for noen, men slik at den er synlig for den neste som vil bruke mile. Avslutt turen i appen og ta bilde av at du har parkert ordentlig og med støtte.

Sikkerhet

Det er ikke lov å være to eller flere på samme sparkesykkel. Vi anbefaler at du ikke bruker sparkesykkelen dersom du er under 18 år. Bruk hjelm for å beskytte hjernen. Sett deg inn i trafikkregler. Ta hensyn til andre trafikanter og fotgjengere. Ikke mile i beruset tilstand.

Soner

parkeringssone.

Den grønne sonen er parkeringssonen. Parker innenfor denne sonen for å unngå ekstra gebyr. Du er mulig å kjøre ut av sonen for så å kjøre inn i sonen igjen. Du kan også parkere utenfor parkeringssonen, men det medfører tilleggsgebyr.

Langsom sone.

I de lilla sonene senker hastigheten på sparkesykkelen seg automatisk til 6 km/t. 

Parkering forbudt.

Det er ikke lov å parkere innenfor de røde sonene. Her vil det med andre ord ikke være mulig å avslutte turen.

Forbudssone.

Ikke kjør i forbudssonene. Det er forbudt. Her vil sparkesykkelen miste all kraft, og det er ikke mulig å avslutte turen.