Kjør trygt

Sikkerhet

For din egen og andres sikkerhet anbefaler vi å følge visse regler for at kjøringen skal bli så trygg som mulig. Reduser risiko for skade ved å tenke på sikkerhet. Mile with style!
Ikke kjør i ruspåvirket tilstand. Den alminnelige promille-grensen på 0,2 gjelder også ved ruspåvirket kjøring med elsparkesykkel.
Ikke kjør flere sammen på sparkesykkelen Dette er ulovlig og vil kunne medføre bot fra politiet.

Bruk hjelm
Hold begge hendene på styret

Ta hensyn til andre trafikanter, og husk at du alltid har vikeplikt for fotgjengere