Privacy Policy

Generelt

Retningslinjer for personvern

Dette dokumentet beskriver hvordan vi (Mile Mobility AS) behandler informasjon og data fra deg (kunden, brukeren) for å oppfylle de europeiske kravene om databeskyttelse. Her vil vi informere om hvordan vi samler inn, lagrer, beskytter og deler personvernopplysninger. Mile Mobility AS samler bare inn informasjon for å kunne administrere og drifte tjeneste våre.
Vennligst les igjennom og godta disse retningslinjene før du benytter deg av våre tjenester.

Vår nettside er: milescooters.no

 

Hva samler vi inn av opplysninger

For at vi (Mile Mobility AS) skal kunne tilby deg som bruker våre tjenester må vi samle inn følgende (men ikke begrenset til) opplysninger

Kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse)

Posisjonsdata

Bilder av sparkesykler du laster opp via Mile appen

Betalingsinformasjon

Bruken av våre tjenester – kjøretøyets id, plassering, batterinivå og kjøretid.

 

Formål med informasjonen

Kontaktinformasjon – Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse etc.

Formålet og det rettslige grunnlaget for behandling av denne informasjonen er å kunne tilby deg som bruker våre tjenester. I tillegg til dette for å kunne sende deg markedsføringsmateriale vedrørende våre tjenester og å analysere resultatene av vår markedsføring. Du kan alltid velge bort våre markedsføringstiltak.

Posisjonsdata, kjøretøyets id, plassering, batterinivå og kjøretid

Formålet og det rettslige grunnlaget for behandling av denne informasjonen er å kunne tilby deg som bruker våre tjenester og for å kunne utføre statistiske analyser slik at vi kan utvikle våre tjenester vedrørende funksjonalitet.

Bilder av sparkesykler du laster opp via Mile appen

Formålet og det rettslige grunnlaget for behandling av denne informasjonen er å kunne tilby deg som bruker våre tjenester, samt vårt mål om at våre kjøretøy skal parkeres ordentlig og ikke være til hinder for svaksynte, funksjonshemmede, trafikanter samt at kjøretøyene skal behandles ordentlig og fremstå ryddig.

Betalingsinformasjon

Vi benytter Stripe som betalingstjeneste. Du som bruker blir bedt om å oppgi betalingsinformasjon og personlig informasjon direkte til betalingstjenesteleverandøren. Mile appen samler ikke inn eller behandler slik informasjon. Appen vil motta et varsel fra betalingsløsningen om betalingen er blitt godkjent/gjennomført.

Stripe inc. Privacy policy kan du se her.

 

Lagring av opplysninger

Vi lagrer kun informasjon så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som opplysningene ble innhentet for. Hvis kontoen avsluttes/slettes vil personopplysningene bli slettet fra kontoen, med unntak av informasjon som må lagres på grunn av rettslige krav.

 

Brukerens rettigheter

Rett til innsyn

 Du har rett til innsyn i personopplysninger vi lagrer.

Rett til å trekke tilbake samtykke

I den grad personopplysningene er basert på ditt samtykke har du rett til å trekke tilbake samtykke når som helst.

Rett til endring/oppdatering

Du har rett til å be om at uriktige eller utilstrekkelige personopplysninger om deg blir oppdatert eller rettet. Ta kontakt på support@milescooters.no for ønske om slik retting.

Rett til sletting

Du har, under visse omstendigheter, rett til å få dine personopplysninger slettet.

Rett til begrensing

Du har rett til å be om at i begrenser måten vi behandler og offentliggjør noe av din informasjon

 

Endringer i personvernerklæringen

Mile kan endre og oppdatere denne personvernerklæringen ved å publisere en ny versjon på nettsiden og i Mile appen.